Integritetspolicy

Integritetspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

XXXXXX

Kapa startades 2008  av Kalle Palmgren, som bland annat har en bakgrund som projektledare inom event och eventproduktion. Efter många år i olika sälj- och projektledarroller tog Kalle sitt förnuft till fånga och följde drömmen om att bli snickare. Han fick jobb på ett välkänt snickeri i Stockholm och började läsa till möbelsnickare. Så småningom startades Kapa Produktion och verksamheten fick bra flyt redan från början. Företaget och Kalle har genom åren breddat sin kundbas och kompetens inom snickeri och produktion, och åtagit sig både större och mindre uppdrag, både från privatpersoner men framförallt från företag. I mars 2013 flyttades verksamheten till nya större lokaler i Sundbyberg. Ett nytt steg i Kapas utveckling skedde våren 2016 då Kapa fick en ny delägare. Nu drivs företaget tillsammans av Kalle och Martin, tidigare var Martin en av tre samarbetspartners i verkstaden.